Åldersgräns:

Är du under 18 år behöver du ha målsnamn tillstånd att köpa av oss. Kontakta oss i detta fall på mail order@zzonzzon.com och märk med ”målsnamn”

Säkerhet & Sekretess:

Vi använder oss av Payson vid samtliga kort, faktura och direktbetalningar på vår hemsida zzonzzonacademy.se. Alla korttransaktioner som går via Payson bygger på bankernas egna 3D-Secureteknik och är krypterade för att öka säkerheten. Payson är certifierade av säkerhetsbolagen Trustwave och Symantec, något som la grunden för vårt val av betalningssystem. Vi skall erbjuda våra kunder en säker betalningsmiljö vid varje köp.

PUL & GDPR:

Zzonzzon Academy garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger som till exempel polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Enligt personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig och om du anser den är felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i sådana fall kundservice.
Dock kommer ditt användarkonto och möjligheterna till att ta del av några kurser att försvinna i samband med borttagande av personuppgifter då inloggningen baseras på din sociala profil.

 

Den 25 maj 2018 träder GDPR ( General Data Protection Regulation )  i kraft inom samtliga EU-länder och zzonzzon academy kommer att förhålla sig till denna enligt föreskrifter. Det föreligger zzonzzon academy att vara transparent med hur kundinformation lagras och hanteras för att säkerställa att vi tar hänsyn till de 6 områden som lagen kräver. Det gäller följande punkter:
Samtycke: Våra användaravtal och samtycken är skrivna i en manér som är lätt att förstår för gemene man. Avtalen är utformade av jurister men språket är inte fackspråk. Det ska vara enkelt och överskådligt vad det är man samtycker till vid köp och användning.

Brottsanmälan: Om data brott skulle inträffa trots allt förebyggande arbete för att hålla hemsidan i toppskick för kundens säkerhet samt företagets säkerhet, kommer zzonzzon academy att meddela samtliga kunder inom 72 timmar efter intrång.  Detta kommer även att polisanmälas.
Rättighet att tillhandahålla: En användare har alltid rättighet att få en bekräftelse på att/om och hur deras uppgifter används. Önskas en sådan bekräftelse skall zzonzzon academy skicka ut en elektronisk kopia på person datan till användaren. Användaren måste dock själv fråga om denna och detta gör användaren hos kundtjänst. Detta skickas ut kostnadsfritt till användaren.

Rättigheten till att blir borttagen: När tillgänglig information inte längre är relevant i sitt ursprungliga syfte eller om användaren inte längre är aktiv har denna rätten att be kundtjänst att ta bort dess uppgifter. Det ligger dock i användarens ansvar att meddela detta.  Uppgifterna kommer då gå från att ha varit aktiva till att arkiveras.

Flyttbar information: Detta tillåter användaren att erhålla och återanvända deras egna personliga information för eget syfte att flytta informationen mellan olika digitala plattformar.

Integritetsskydd via design: zzonzzon academy ansvarar för att datasäkerheten fortsatt uppnås i och under designandet och utvecklandet av hemsidan. Företaget implementerar nödvändig teknik för detta.

 

 

Registrering av användarkonto:

För att ta del av innehållet i tjänsten det vill säga boka eller gå en kurs måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. Detta gör du antingen via någon av dina sociala profiler så som Facebook eller Google. Du kan även registrera dig genom att använda din email. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan för tillgång till dina privata inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Vid skapande av användarkonto samtycker du att dina personuppgifter sparas i vårt register. Vi kommer även kunna skicka email till dig ang. de kurser du väljer att gå som bokningsbekräftelser, viktiga notiser, påminnelser, nyheter med mera.

Det är kostnadsfritt att registrera ett användarkonto.

 

 

Pris och Betalning:

Du betalar i samband med att du vill påbörja / boka en kurs på plats eller en onlinekurs. Betalning kan ske med kort, direktbetalning via din bank, faktura, delbetalning eller med swish.
Du måste vara inloggad för att kunna boka eller köpa en kurs. Det är kostnadsfritt att registerna ett användarkonto.

Priset du betalar är angivet på den aktuella kursens sida. Vi reserverar oss för prisändringar kan ske från tid till annan.

zzonzzon academy använder sig av företagsswish och Payson och för att läsa Paysons köpevillkor trycker ni här.

 

 

Ångerrätt:
Du har rätt att ångra ditt köp och erhålla full återbetalning inom fjorton (14) dagar från det att du betalt för en kurs och därmed har möjlighet att påbörja kursen av kursen.  Om du påbörjar kursen under ångerfristen accepterar du dock att : (i) du samtycker till att innehållet i kursen levereras under ångerfristen,  och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad i förhållande till kursen, som ett resultat av att leveransen har påbörjats, vilket innebär att du intekommer kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta zzonzzon academy kundtjänst. För kontaktuppgifter se längst ner på hemsidan i fotnoten ”kontakta kundtjänst”.

På konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt. På konsumentverkets hemsida finns även mer information om ångerrätt tillgänglig.